Com funciona la Justícia

 Fàcil, on es aquesta bústia?